Giới luật - chuaviet.org

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Giới luật

Không sát sanh, tôn trọng sự sống
29/10/2020
Tham sống sợ chết, đó là sự thật của người đời. Thế nhưng tại sao lại giết hại, cắt đứt sự sống của chúng sanh khác? Trong bài viết ngắn này chúng tôi...
Lời cảnh giác và khích lệ của thiền sư Quy Sơn
29/10/2020
Vì nghiệp duyên còn đó nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao khỏi được hệ lụy? Tập hợp do di thể của cha mẹ, nương vào các điều kiện khác...
Nguồn gốc đạo đức Phật giáo
29/10/2020
Đạo đức Phật giáo dựa căn bản trên Giới-Định-Tuệ và được soi sáng bởi lý duyên khới, tứ đế, nhân quả-Luân hồi và vô ngã... trong bài phát biểu này tôi...
Nhìn lại giá trị quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Diễn Nôm sau 100 năm lưu hành
29/10/2020
Hầu hết các Tăng Ni ở các chùa Việt Nam, nhất là miền Nam, từ 100 năm qua đều biết và học qua quyển sách trên. Sau khi xuất gia, ai cũng phải học hai đường công...
Năm giới: Một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc
29/10/2020
Ðiều quan hệ là chúng ta cố gắng đem áp dụng năm giới này của đức Phật vào đời sống cá nhân của mình, của gia đình mình. Có áp dụng như vậy, chúng ta mới...
Nền tảng xây dựng đời sống đạo đức theo Phật Giáo
29/10/2020
Chúng ta không cần đi đâu xa, ở ngay tại nhà nhìn qua trang báo hằng ngày cũng đủ cho chúng ta thấy những tệ nạn xã hội hiện nay như thế nào. Rượu chè, cướp...
Thọ Giới - Thích Nhất Chân
29/10/2020
Dù gì đi nữa thì bất kể tông phái sai khác, Giới vẫn là một cánh cửa mà ai cũng phải di qua nếu họ muốn vào trong kho tàng của đạo Phật. Vậy, Giới là gì...
Nghi thức tụng năm giới
29/10/2020
Bài viêt về nghi thức tụng năm giới
Bước tới thảnh thơi, giới luật & uy nghi của các vị Sa Di
16/10/2020
Đây là một bài pháp thoại của thiền sư Nhất Hạnh nói tại đạo tràng Mai Thôn cho những người xuất gia trẻ ngày 2 tháng 5 năm 1996. Tiếp theo bài pháp thoại là...
banner 3