Kinh Phật - Chùa Viên Giác

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

17 ℃
Độ ẩm: 100%

Thư viện kinh sách

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU
KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU
Kinh Vu Lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu Lan, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo. Tinh thần trong Kinh Vu Lan dạy chúng ta ý thức độ lượng, bao dung, hướng...
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng là kinh dùng để tụng hàng ngày ở chùa cũng như ở tại gia của cư sĩ. Trước đây và ngày nay, kinh Nhật Tụng gồm có các kinh: Công Phu Khuya (Chú...
Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Chuyển Pháp Luân
Một trong những giáo lý cơ bản và quan trọng của Phật giáo là Bát Chánh đạo (con đường tám nhánh - Trung đạo), chứa đựng trong bài kinh Chuyển pháp luân - bài...
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Bản kinh nói về phương pháp trừ diệt tội chướng, kéo dài thọ mạng và chân ngôn bảo vệ trẻ em.
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, chiếm tới ba tập khổ lớn trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, mỗi tập trên dưới 1.000 trang, mỗi trang độ 1.500 chữ, tổng...
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Diệu pháp liên hoa kinh (zh. 妙法蓮華經, sa. saddharmapuṇḍarīka-sūtra), cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa, là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất,...
Kinh Dược Sư
Kinh Dược Sư
Cõi Phật Dược Sư còn gọi là “Tịnh Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly. Hình ảnh của “ngọc lưu ly” gợi cho chúng ta về một “cái...
Từ bi Đạo tràng sám pháp: Lương Hoàng Sám
Từ bi Đạo tràng sám pháp: Lương Hoàng Sám
Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bực đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi dã từ ba...
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Địa Tạng hay Địa Tạng Bồ Tát là một vị Phật trong Phật giáo. Theo Kinh điển Phật giáo lưu lại, Địa Tạng Bồ Tát là một Tì kheo đã phát lời nguyện cứu...
banner 3