Phật Học - Phật Giáo

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Phật Học

Người học Phật, trước mắt bị thiệt hại nhưng tương lai được lợi rất lớn
10/04/2022
Trước mắt chịu thiệt được, tương lai được lợi lớn
Oai nghi phạm hạnh người xuất gia
06/10/2020
Oai nghi là những phép tắc hành xử trang nghiêm, mực thước của người xuất gia trong mọi sinh hoạt thường nhật theo Giới-luật, Thiền quy và khuôn phép nhà Phậ...
Tụng Kinh hay Trì Kinh mới đúng?
06/10/2020
Tụng là đọc, tụng. Trì là hành trì. Kinh là lời Phật dạy lưu lại thành văn bản.
Đối trị hôn trầm trong tu Phật
06/10/2020
Tham dục, Sân hận, Hôn trầm, Trạo cử và Nghi ngờ là 5 triền cái mà có lẽ bất kỳ hành giả nào khi tọa thiền công phu (Thiền, Tịnh, Mật) đều ít nhiều bị...
Những chia sẻ kinh nghiệm Công phu niệm Phật
06/10/2020
Sách luận giải về pháp môn niệm Phật hiện đang lưu hành rất nhiều, do đó, hành giả thiển nghĩ điều quan trọng mật thiết hơn là chia sẻ kinh nghiệm của bản...
Những tà kiến về Pháp môn niệm Phật
06/10/2020
Câu niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là mẹ của mười phương ba đời Chư Phật, là cội nguồn của Hạnh Nguyện Từ Bi – Giải Thoát, dung nhiếp mọi căn cơ, đồng quy vạn...
Đối trị hôn trầm trong tu tập
05/10/2020
Hôn trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức, kéo ta vào tâm trạng uể oải, lừ đừ và chán nản. Đây là một tâm lý tiêu cực, trầm...
Hạnh nguyện cao quý của người tu Phật
05/10/2020
Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ
Khấn nguyện làm sao cho đúng Pháp?
05/10/2020
Đạo Phật là đạo Từ Bi , Trí Huệ , Giasc ngộ và Giải thoát
Tụng Kinh hay Trì Kinh thế nào mới đúng ?
05/10/2020
Tụng là đọc , tụng Trì là hành trì Kinh là lời phật dạy
Tu hành và những điều tâm niệm
05/10/2020
Dưới đây là một số những điều tâm niệm thiết thực trong tu Phật, mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp, y Tánh tu hành! Trang nghiêm – Phật độ!
Truyền Pháp là gì? Ý nghĩa của Truyền Pháp
05/10/2020
Chúng ta chắc hẳn đã nghe đến câu như Truyền Pháp hay Thuyết Pháp, nhưng liệu chúng ta đã thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhiệm màu của chữ Truyền Pháp? Trong...
banner 3