Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

17 ℃
Độ ẩm: 100%

Phóng sinh, bố thí, cúng dường

Video - Audio

  • BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG & VƯỜN LỘC UYỂN - 2 trong số 4 Thánh tích của Phật giáo
  • Chuyến hành hương của Thánh Đức DLLM đến Bồ Đề Đạo Tràng
  • Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lệ Trang quang lâm chùa Viên Giác
  • Phật Tích Ấn Độ: Bồ đề Đạo tràng - Nơi Phật đạt giác ngộ
  • Tham quan và đảnh lễ tại chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  • Niệm Phật
  • Kinh Lăng Nghiêm - công phu khuya
  • Kinh Vu Lan
  • Cầu Theo Ý Nguyện
baner 2

Nhân Sinh Giác Ngộ

Đạo Đức Thời Nay

Góc Nhìn

Đức Phật

banner 3
Dịch vụ liên kết: vận chuyển ô tô,