Phát tâm cúng dường

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

17 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Phát tâm cúng dường

Trao tặng 240 phần quà cho bệnh nhân phong ở Thái Bình
09/10/2020
Ngày 08/10/2020, đoàn từ thiện Phật giáo Chùa Việt thuộc (Vietnam Temple) - Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ do cư sỹ Thanh Thuý làm trưởng đoàn cùng quý...
Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo
01/10/2020
Cúng dường Tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy....
banner 3