Thần Chú Mật Tông - Phật Giáo

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Thần Chú

Tam Tự Minh Chú Om Ah Hum
27/05/2021
Tam Tự Minh Chú: Om Ah Hum - 周寀洋, còn được gọi là Kim Cương tụng tức, đây là câu thần chú căn bản của Giáo chủ căn bản của Giáo chủ Mật Tông Kim Cương...
Nguồn gốc, ý nghĩa và công năng của thần chú Om Mani Padme Hum
05/10/2020
Om Mani Padme Hum (tiếng Tây Tạng là Om Mani Peme Hung) là một thần chú Phật giáo cổ tiếng phạn (sanskrit) có liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm(Avalokitesvara). Ở Việt...
Ý nghĩa và cách sử dụng Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni – Om Muni Muni Maha Muniye Soha
05/10/2020
Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni – Om Muni Muni Maha Muniye Soha gắn liền với Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Tara Xanh, Lục Độ Phật Mẫu Tara. Bài viết nay sẽ giúp chúng...
Tìm hiểu thần chú Đại Bi? Nguồn gốc, công năng, ý nghĩa và cách trì tụng Thần chú Đại Bi
05/10/2020
Có rất nhiều người tin vào sự nhiệm màu của Đức Phật, Bồ Tát nói chung và Đức Đại Bi nói riêng. Tôi rất thích nghe Chú Đại Bi nhưng chưa thực sự am hiểu...
Thần chú Kim Cang Thượng Sư Liên Hoa Sanh – Vajra Guru Mantra
05/10/2020
Thần chú Kim Cang Thượng Sư là thần chú Phật giáo phổ biến ở Tây Tạng, nó bắt đầu bằng một lời cầu nguyện và sau đó đi vào một cuộc đối thoại giữa...
Đại Bi Thập Chú – Hữu Cầu Tất Ứng
05/10/2020
Thần chú Phật giáo là lời nói bí mật của chư Phật (Mật ngôn hay Phật ngôn), những lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật trong mười phương mới có thể...
Bảy Dòng Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sanh – Thần Chú Mật Tông Tây Tạng
05/10/2020
Bảy Dòng Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sanh (Seven Line Prayer to Guru Rinpoche) – PadmasambhavaLời cầu nguyện này được đọc ba lần trước khi thực hành thiền định, trước...
Câu Thần Chú chữa bệnh của Phật Dược Sư Lưu Ly.
05/10/2020
Thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly (Medicine Buddha – Bhaiṣajyaguru) là một trong những thần chú dùng rất nhiều trong việc chữa bệnh, thiền định và trị liệu. Ở Trung...
Trừ tà ma, ác quỷ với Thần chú Bồ tát Kim Cương Thủ
05/10/2020
Thần chú Bồ tát Kim Cương Thủ là một trong những thần chú Phật giáo thường được các nhà sư Tây Tạng tụng niệm để trừ tà ma và sự quấy phá của ma quỷ...
Thần chú Hoàng Thần Tài cầu tài lộc và may mắn
05/10/2020
Thần chú Hoàng Thần Tài là một trong những mật chú Phật giáo dùng để cầu tài lộc, may mắn và giàu có. Trong mỗi gia đình Phật tử ở Châu Á và nhất là Trung...
Thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu – Om Tara Tuttare Ture Soha
05/10/2020
Thần chú Lục Độ Phật Mẫu (Thần chú Tara Xanh – Green Tara Mantra) là một trong những thần chú Phật giáo phổ biến ở Tây Tạng, thần chú này nhằm loaị bỏ những...
Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát – Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
05/10/2020
Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri mantra) là một trong những thần chú quan trọng trong đạo Phật Đại Thừa, nó thể hiện cho sự hoàn hảo của trí tuệ,...
banner 3