Tổ sư thiền - chuaviet.org

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Tổ sư thiền

Bài tụng Sandokai (tham Đồng Khế), Tâm Thái
09/10/2020
Bài tụng Sandōkai (tham Đồng Khế), Tâm Thái
Ẩn Dụ Một Đóa Mai
09/10/2020
Ẩn Dụ Một Đóa Mai
Bốn Mươi Ba Công Án của Trần Thái Tông, HT. Nhất Hạnh dịch
09/10/2020
Bốn Mươi Ba Công Án của Trần Thái Tông, HT. Nhất Hạnh dịch
Bá Trượng Ngữ Lục (sách)
07/10/2020
BÁ TRƯỢNG NGỮ LỤC Hoài Hải Thiền Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Ðường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992
Cư sĩ Bàng Long Uẩn
07/10/2020
Bàng Cư Sĩ, còn gọi là Bàng Uẩn Cư Sĩ, Bàng Long Uẩn, là cư sĩ Thiền Tông ngộ đạo nổi tiếng thời Đường. Ông là môn đệ của hai vị Thiền sư kiệt xuất...
Hoài Hải Thiền Sư, Bá Trượng Quảng lục
07/10/2020
HOÀI HẢI THIỀN SƯ, BÁ TRƯỢNG QUẢNG LỤC
banner 3