Từ thiện phóng sinh

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Từ thiện phóng sinh

Công đức phóng sinh
06/10/2020
Phóng sinh là hành động đẹp, bởi nó thể hiện lòng yêu thương loài vật, yêu thiên nhiên, nói chung là hành động rất thánh thiện: Ban tặng sự sống.
Phóng sanh đúng chánh pháp
06/10/2020
Phóng sanh như thế nào mới có ý nghĩa và đúng chánh pháp
Lễ Phóng Sinh Trên Sông Hồng - Phát Tâm Xả Tịnh Tài Cứu Vật
05/10/2020
Thời gian: Thứ 6 - Ngày 30/8/2019 (Tức ngày 01/08/Kỷ Hợi)
banner 3