Vấn Đáp - Phật Pháp

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

16 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Vấn Đáp

Hỏi - đáp về trì Kinh tại gia
02/11/2020
Nhiều Phật tử hiện đang trăn trở với câu hỏi “ Hằng ngày, ở nhà nên tụng kinh gì?” Đúng là kinh trong đạo Phật có rất nhiều và người Phật tử ngoài việc...
Cư sĩ Phật giáo là ai?
07/10/2020
Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh,...
Trồng cây có phước báo gì?
07/10/2020
Trồng một cây xanh là quý vị đã gieo được một cội phúc cho mình, nếu trồng nghìn cây xanh thì đã gieo được nghìn cội phúc. Nghiệp trồng cây sẽ tạo nên phước...
Mất gì là tổn thất lớn nhất ?
07/10/2020
Có thể nói, tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những gì ta đang có hôm nay sẽ rời bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Nếu may mắn, những...
Hỏi - Đáp về phá thai và vong linh thai nhi
06/10/2020
Vì những người này điên cuồng đắm mình vào tình ái và tình dục, họ chẳng quan tâm về con cái sau khi sinh ra chúng; họ chỉ quan tâm đến chính họ
Bồ tát Quán Thế Âm là nam giới?
06/10/2020
Kinh Bi Hoa dạy rằng: Về thời quá khứ, ngài Quán Thế Âm là thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Lúc bấy giờ có Đức Bảo Tạng Như Lai ra đời giáo hóa chúng sinh. Sau...
Quan điểm của Phật giáo về các nhà tiên tri như thế nào ?
06/10/2020
Đây là phước báo đặc biệt của họ khi ý thức thỉnh thoảng câu thông, kết nối được với tàng thức (Thức thứ 8, A-lại-da thấy biết tất cả) mà những người...
Khổ đau đến từ đâu ?
06/10/2020
Tham dục luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, không ai sống trên đời mà chẳng tham, chỉ khác nhau là mức độ tham dục nặng hay nhẹ, thô hay tế mà thôi.
Phật dạy phước báo hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào ?
06/10/2020
Phước báo phụng dưỡng cha mẹ, theo tuệ giác Thế Tôn, hiện tại được người đời tôn vinh ca ngợi và tương lai được sanh về Thiên giới hạnh phúc an vui.
Tụng kinh hay có tốt không ?
06/10/2020
Nếu tụng niệm mà chú trọng đến hay dở, hơn thua, dẫn đến cạnh tranh thì Thế Tôn gọi đó không khác với ngoại đạo. Hẳn Ngài có thâm ý khi xác quyết mạnh...
Tắm Phật cách nào đúng?
06/10/2020
Trong khi tắm Phật, ngoài việc quán tưởng dòng nước tẩy sạch phiền não của thân tâm, đặc biệt còn quán tưởng đến hai dòng nước ấm-mát của chư thiên, nguyện...
Cúng tế nhiều chưa hẳn phước đã nhiều
06/10/2020
Tổ chức đại hội tế lễ, hiến tế thần linh, cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, phổ thí cho người nghèo để cầu thành tựu phước báo cũng như nguyện cầu âm...
banner 3